Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00 w Parkowie i 12.30 w Słomowie.
Poza wyznaczonym terminem w wyjątkowych sytuacjach.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, by ich dziecko zostało ochrzczone w pierwszych tygodniach. Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone. /KKK 1213, KPK 867/

Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Ułatwia to późniejsze załatwianie wielu kancelaryjnych spraw. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się corocznie w naszej parafii. Jest on udzielany zazwyczaj pod koniec roku szkolnego. W przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu uczestniczy młodzież klasy 8 Szkoły Podstawowej i 1 klasy Szkoły Ponadpodstawowej, a także ci, którzy z różnych względów nie przyjęli wcześniej tego sakramentu.

Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka.

W kancelarii parafialnej należy przedstawić:

 • odpis Aktu Urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dowody osobiste rodziców dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii)

Aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego powinien:

 • mieć ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić),
 • być katolikiem, bierzmowanym, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć (KPK 874),
 • osoby przebywające za granicą powyżej 1 roku, powinny dostarczyć zaświadczenie od duszpasterzy placówek zagranicznych

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego,
 • Młodzież nie mająca sakramentu bierzmowania i nie uczęszczająca na katechezę;

Obowiązki rodziców dziecka w/g Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego

a) przed chrztem

 • przygotowują się do chrztu dziecka
 • są obecni, i publicznie proszą o chrzest,
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka,
 • wyrzekają się szatana,
 • składają wyznanie wiary,
 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św., I Komunia św., bierzmowanie),
 • są świadkami wiary dla dziecka,
 • przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
 • spełniają obowiązki religijne (modlitwa, coniedzielna Msza św., sakramenty św. i rekolekcje, pielgrzymki )

b) po chrzcie św.

 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
 • obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
 • świętują dzień Patrona,
 • uczą miłości
 • zawierzają dziecko Bogu: /Msza św. dziękczynna za życie dziecka – przynajmniej 1 raz w roku , oraz 1 raz miesiącu Komunia św. za dziecko /

Modlitwa zawierzenia
„Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach. Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja. Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej niż ja. Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.

Obowiązki rodziców chrzestnych w/g Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego.

a) przed chrztem

 • są wyznaczeni przez rodziców – / Konferencja chrzcielna w Parafii /
 • przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
 • nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
 • należą do Kościoła katolickiego
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
 • wyrzekają się szatana
 • wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo
 • trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu

b) po chrzcie św.

 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie/ są systematycznie praktykującymi katolikami / – żyją wiarą, nadzieją i miłością Bożą /
 • modlą się za chrześniaka /Msza św. dziękczynna przynajmniej raz w roku – 1 raz w miesiącu Komunia św. w int. chrześniaka ./
 • interesują się życiem religijnym chrześniaka / katecheza, Msza św. /
 • kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
 • zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Modlitwa zawierzenia
„Chcę dla mego chrześniaka / czki / tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach. Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja. Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej niż ja. Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!