Spowiedź Wielkopostna z udziałem zaproszonych kapłanów

We wtorek będzie miała miejsce spowiedź w naszych Parafiach z udziałem zaproszonych kapłanów. W Parkowie 9.30 – 10.00; 16.30 – 17.30; 19.30 – 20.00; w Słomowie 16.00 – 16.30.