Spowiedz święta

Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia./KKK 1446/

Z sakramentu pojednania można skorzystać codziennie na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

Spowiedź święta z racji I piątku miesiąca:

W kościele w Parkowie – I piątek miesiąca od godz. 17.00
W kościele w Słomowie – I sobota miesiąca od godz. 15.45

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!