Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. ,,Konserwacja i restauracja ambony z obrazami: Św. Mateusz Ewangelista (awers) i Głowa Św. Jana Chrzciciela (rewers), autorstwa Adama Swacha – 1730 r., wraz z baldachimem, w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Wełnie”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/927212